Inspirujte se, sdílejte a posilujte víru v sebe

Cats2cats je sítí žen, pro které je důležité sdílet svoje znalosti a životní zkušenosti s ostatními ženami, učit se od sebe a posilovat víru v sebe. Naše mise je vyjádřena v názvu tedy Creativity-Activity-Talent-Sharing (CATS).

crea frame

Vítáme každou ženu, která chce vytvořit něco nového, kreativního, hodnotného a pro ní samotnou důležitého.

activity frame

Podporujeme každou aktivitu, která pomůže k dialogu mezi ženami o ženách a pro ženy a podpoří budování sítí a kontaktů.

talent frame

Podporujeme, každou ženu, která v sobě objeví talent, který chce rozvinout. Je jedno, zda jej objevila ve 20, 30 nebo 70 letech.

sharing frame

Vítáme každou ženu, která chce předat své zkušenosti, nápady, rady dalším ženám a pomoci jim tak v jejich vlastní realizaci.

Cíle cats2cats

  • cats2cats chce svou činností a aktivitami posílit sebevědomí a tím postavení žen v České republice. Jsme síť otevřená novým podnětům a novým výzvám.
  • cats2cats posiluje postavení žen a dívek pomocí sdílení informací a zkušeností předávaných na workshopech, kulturních akcí, konferencích
  • cats2cats vytváří a pečuje o demokratický prostor pro síťování žen
  • cats2cats podpoří každou ženu ať je z jakéhokoliv oborů, disponuje odlišným talentem, či pochází z jiné kultury
  • cats2cats napomáhá vznikat novým kariérám žen hledajících svůj sen

Stanovy spolku cats2cats

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2011, 2012

wup

Projekt WomenUP! je pozastaven 🙁

networking

cats2cats sdružuje řadu zajímavých žen, které mají bohaté zkušenosti a znalosti. Vše co umí, Vám můžeme zprostředkovat a pomoci tak realizovat vaše sny a přání. Umíme Vám najít kontakt, který je pro Vás právě ten chybějící. Propojte se s komunitou žen, které řeší své postavení ve společnosti.

workshopy

cats2cats připravují a spolupořádají konference, workshopy a semináře. Máme bohatou kontaktní základnu. Umíme sestavit program na klíč.

Vzdělávání

Pro veřejnost i firemní klienty a hlavně pro naše členky nabízíme možnost sestavit vzdělávání pro oblast rovných příležitostí na klíč. Vzdělávání je z oblasti personální politiky, firemní kultury, leadership žen, kariérová politika nebo programy work-life-balance.

Členky a vedení cats2cats

Rada spolku

Böhmová, Gabriela / Hamplová, Jana / Kubálková, Petra (předsedkyně)

Kontrolní komise

Hrabáková, Tereza / Kubálková, Markéta / Rejchová, Zuzana

Členky

Böhmová, Gabriela / Hamplová, Jana / Hrabáková, Tereza / Johansson, Petra / Krautstenglová, Dana / Kubálková, Petra / Linhartová, Monika / Pacalová, Jana

Členky do roku 2015

Gebrian, Markéta / Kepková, Věra / Limanová, Kristýna / Tomaidesová, Zdenka

Jak to všechno začalo

Vše to začalo na podzim roku 2010, kdy se Petra a Kristýna setkaly na konferenci Forum 2000. Nápad, podpořit a propojit skvělé ženy kolem nás se rodil dlouho, ale bylo potřeba, aby uzrál.
První oficiální setkání zakladatelek se uskutečnilo 15. 10. 2010 v HUB Praha. Vymysleli jsme si jméno a koupili doménu (na co čekat?)….a rozjely jsme myšlenku neformálních setkávání.
V den oslav Mezinárodního dne žen 8. 3. 2011 se uskutečnilo první zcela neformální setkání žen, které pro nás bylo velmi inspirativní a pomáhlo nám zvolit další směr našich aktivit.
Setkání, která probíhala na různých místech, lákala čím dál tím více žen z různých profesí, věku a zkušeností. Každé „kočičí“ setkání jsme věnovaly jedné z nás.

Z každého měsíčního setkání jsme se těšily a utvrzovaly se v myšlence, že potřebujeme aby nám někdo naslouchal, že prahneme po vzájemné podpoře a že všechny z nás cítí potřebu vidět vzory, kterými se můžeme inspirovat. Začaly jsme se propojovat.
Celkem jsme za rok uskutečnily 9 setkání a rozhodly se skupiny zformalizovat. Dlouho jsme zvažovaly možné právní formy a nakonec jsme zvolily občanské sdružení.
16. 10. 2011 bylo cats2cats o.s. oficiálně na světe. V roce 2015 jsme se transformovaly do zapsaného spolku.

Rok Draka je tak naším prvním oficiálním rokem působení.