Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele

Publikace je určená zaměstnavatelům, ktří chtějí podporovat ženy v jejich kariérním růstu a to jak vertikálně tak horizontálně napříč firmou.

Manuál vznikl v rámci projektu “Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Věříme, že vám manuál bude dobrým průvodcem na cestě k posilování rovných příležitostí ve vaší firmě i dobrou inspirací.

„Je na místě zamyslet se, proč není ve vedení dostatek žen. Podle studií existují neviditelné překážky ve fungování firem, které ženy odrazují od vyšších
pozic nebo jim přímo zabraňují v tom, aby se o ně ucházely. Tyto neviditelné bariéry se často označují termíny obsahujícími výraz „sklo““

Petra Kubálková

Publikace ke stažení na stránkách Gender Studies

Petra Kubálková, Praha: Gender Studies, 2016

Recommended Posts