Audity pro Prahu

V rámci projektu nabízíme:

 • konzultační a poradenské služby
 • odsouhlasení možnosti čerpání služby
 • realizaci genderového auditu (auditu diverzity s rozšířením na různé věkové skupiny zaměstnanců)
 • zpracování doporučení
 • poradenství pro získání návazné dotace na implementaci doporučení

Každý audit je nastaven pdole potřeb azdavatele, jeho předpokládaná délka je 3 měsíce. Audity jsou v rámci proejktu realizovány ZDARMA.

Více infromací a kontakt v případě zájmu najdete zde. 

Projekt je financován z ESF – Operační program zaměstnanost.

 

 

ŽENY V UMĚNÍ

Od září do prosince 2017 cats2cats realizovala projekt „Stručná historie žen v umění a jejich současnost“. Projekt měl původně začít již v lednu 2017, ale díky vyjednávání o podpoře se realizace zpozdila. Přesto se nám podařilo jeho cíle naplnit a hodláme v tématu pokračovat i následující roky.

Výstupy projektu:

 • Výstava Tvář znásilnění/The Face of Rape. Výstava byla realizována ve spolupráci s organizací Konsent a ARTWALL Gallery.  Tématem výstavy byl fenomén pojmu kultura znásilnění / rape culture. Svůj pohled na toto téma představí šest současných umělkyň a umělců: Marketa Garai, Blanka Jakubčíková, Jana Orlová, Helena Sequens a Adam Stanko, Ludmila Smejkalová. Kurátor: Filip Turek. Výástava byla k vidění 19. 10. – 10. 12. 2017.
 • Diskuze Ženy v umění. Diskuze se uskutečnila díky podpoře  organizace Pasáži českého designu dne 11.12.2017 v Art-N-Coffe.
 • Výzkum Neviditelné ženy v umění. Výzkum byl realizován ve spolupráci s Datovou žurnalistikou. Více informací bude zveřejněno 28.12.2017.

Projekt podpořil Úřad vlády České republiky v rámci Program Úřadu vlády ČR – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů a společnost C2C Solutions Group s.r.o.

Titulka

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST

Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (PEKING +20) jsme vydaly stínovou zprávu hodnocení implementace jedné z klíčových mezinárodních dohod známe pod názvem Pekingská akční platforma.

Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

ISBN 978-80-260-9758-7

Ženy a česká společnost (Peking +20)

mikro projekt

Podpora vzniku mikrofinancí v ČR

Projekt zaměřený na podporu podnikání žen.

Naším cílem je nabídnout podporu při rozjezdu podnikání. Potřebné marketingové nástroje jsme již nabídli v projektu WomenUP! zde nabízíme možnost využít zkušeností úspěšných. Pokud se s námi chcete spojit, neváhejte a napište nám.

www.financeapodnikani.cz

KONGRES_ZEN_logo

Kongres Žen

První český Kongres žen se uskutečnil 15. června 2013 v a druhý 20. června 2015.

cats2cats na oba ročníky připravilo vlastní prvek. V roce 2013 jsme realizovaly panel „Ženy v síti“ o networkingu v Čechách na základě kterého vznikla pracovní skupina „Network českých žen“ na sociálně-profesní síti LinkedIn. V roce 2015 jsme připravily debatu „Otisk mého já“ tématem byla prezentace na sociálních sítích a budování osobní značky.

www.kongreszen.cz

wup

Projekt WOMEN UP!

Pokud se říká, že start-upy v IT zrychlují svět, tak nápady ve WOMEN UP! svět zkrášlují a dělají svět příjemnějším místem k životu.

Projekt WOMEN UP! má ambice být inkubátorem podnikatelských záměrů, které jsou definovány, jako malé a střední podnikání. Specifikem těchto projektů je to, že vychází z potřeb komunity, stojí nohama na zemi a nepotřebují velké investice. Projekt byl spuštěn v červnu 2014 jako doprvodná akce mezinárodní konference EOED Ppague jejíž dva ročníky se konaly v Praze. Do projektu bylo do konce srpna zapojeno 70 podnikatelek a komunita stále roste.

www.womenup.cz

ženy obrazem

Ženy obrazem

U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen jsme zrealizovaly první skupinovou výstavu žen umělkyň.

Skupinová výstava vznikla na základě podnětu jedné z členek, která coby výtvarnice neshledávala dostatečný prostor pro uplatnění vlastních aktivit. Rozhodly jsme se proto uspořádat první skupinovou výstavu a ukázat, že prostor, který vytváříme je natolik flexibilní, že kromě networkingiu, vzdělávání a mentoringu umí realizovat i akci, která podpoří umělkyně.

Touto akcí bychom chtěly založit tradici, která by se opakovala každoročně. Naším cílem je umožnit sebeprezentaci amatérských i profesionálních umělkyň napříč věkem ale i národnostmi, jsme proto rády, že prvního ročníku se účastní také cizinky žijící a tvořící v Čechách.

Vystavující

 • Be yours – Gábina a Tereza (ČR)
 • Kateřina Bohač Linares (ČR/Venezuela)
 • Yeve Drovossekova (Rusko)
 • Markéta Gebrian(ČR)
 • Reyhaneh Ghavipanjeh (Rihana SG) (Írán)
 • Bára Klimešová (ČR)
 • Silvie Novotná (ČR)
 • Kateřina Šulová (ČR)
 • Silvia Vezzuto Průšková (Itálie)
 • Margarita Vid (Bělorusko)

Katalog

ČP

Česká pošta rodičům a dětem

cats2cats vyhrálo výběrové řízení na realizaci zakázky v rámci projektu Rovné příležitosti v České poště naše expertka Petra Kubálková v rámci zakázky zpracovala publikaci Česká pošta rodičům a dětem.

Publikace byla jedním z opatření na podporu rodičů – zaměstnanců a zaměstnankyň pracujících v České poště. Publikaci dostávají všichni rodiče odcházející na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a je jim průvodcem během celé této doby. V rámci projektu vznikl také portál Česká pošta rodičům.

konferencelogo

Konference EOED 2013 a 2014

Konference EOED Prague 2013 alias (Partnerships for Equal Opportunities and Economic Development) realizovalo sdružení ve spolupráci s C2C Solutions Group a Vysoké školy ekonomické Praha. Cílem konference bylo otevřít diskuzi nad mikro financemi a mikro investicemi do podnikání žen.

Mezinárodní konference na akademické půdě se konala 12. září 2013. Konference dokázala zaujmout a přitáhnout lidi z mnoha oborů od neziskových organizací až po podnikatelský sektor, včetně zástupců a zástupkyní bank a otevřela diskuzi na téma možnosti podpory podnikání žen v ČR jako společensky odpovědného rozvoje a vznik mikrofinanční instituce v ČR. Sdružení cats2cats v tuto chvíli vyjednává s MPSV a MPO o možnostech vzniku a financování micro finanční organizace.

2. ročník konference EOED Prague 2014 se konala 25. září 2014. Konference představila zkušenosti s mikrofinancováním z Chile, Mexika a Maroka. Do panelu zasedla také zástupkyně Evropksého investičního fondu, který v rámci EU pomáhá rozjíždět podnikatelské záměry napříč Evropou. Program Progress, který mikrofinance podporuje, zatím nemá v ČR partnera, který by mohl čerpat tyto dotace. Věříme, že v roce 2015 již přineseme zprávy o prvních podpořených projektech.

www.eoedprague.com

rieder-beton.445022

Genderový audit ve společnosti Rieder Beton, spol. s r.o.

V rámci projektu financovaného z ESF ČR realizují expertky z občanského sdružení cats2cats vzdělávání a genderový audit ve firmě Rieder Beton s.r.o. Rieder Beton spol. s r.o. je jihlavská firma, působící v jihlavském regionu pod různými názvy již od roku 1963. Zabývá se výrobou a obchodem s betonovými stavebními prvky a dodávkami železobetonových konstrukcí staveb.