Podpora kariérního růstu žen

Publikace vydaná v roce 2016 organizací Gender Studies. Autorka publikace: Petra Kubálková

Je na místě zamyslet se, proč není ve vedení dostatek žen. Podle studií existují neviditelné překážky ve fungování firem, které ženy odrazují od vyšších
pozic nebo jim přímo zabraňují v tom, aby se o ně ucházely. Tyto neviditelné bariéry se často označují termíny obsahujícími výraz „sklo“. Takhle začíná příručka určená zaměstnavatelům.

Publikace ke stažení

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST

HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PEKINGSKÉ AKČNÍ PLATFORMY NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI (PEKING +20)

V září  2015 uplynulo 20. let od přijetí Pekingské akční platformy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Tato publikace shrnuje posun v oblasti  rovných příležitostí v ČR v letech 2010 – 2015.

Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

ISBN 978-80-260-9758-7

zeny-a-ceska-spolecnost-Peking20_final

ČESKÁ POŠTA RODIČŮM A DĚTEM

OD ŠOKU K ŠOKU – PRŮVODCE RODIČOVSTVÍM

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká pošta, s. p.“ (registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00053). Publikace je realizací jednoho z opatření, které vzniklo v rámci genderového auditu.

Autorka publikace: Bc. Petra Kubálková

Portál Česká ošta rodičům