Staly jsme se partnerskou organizací WPS Prague

Women Public Space. Prague (WPS Prague) je nezávislá, apolitická síť pro ženy (a nejen ženy) různých profesí souvisejících s městem, která přispívá k výměně osobních a profesních zkušeností, a podporuje začínající i etablovanou generaci žen činných v oblastech architektury, urbanismu, městského plánování, vzdělávání, výzkumu, kulturních aktivit, komunitního rozvoje a umění ve veřejném prostoru.

Pokud jste architektka, neváhejte a sledujete stránky této aktivity! Proč?

WPS Prague totiž

  1. Vytváří síť expertek v Praze (a postupně i v jiných městech).
  2. Spravuje online databázi s profily inspirativních žen v oboru.
  3. Realizuje sérii rozhovorů, v nichž odhalují rozmanité pohledy na architekturu, urbanismus a městské plánování.
  4. Zapojují se do výzkumných aktivit týkající se genderových aspektů v těchto oborech.
  5. Pořádají a podílí se na vzdělávacích a networkingových akcích, diskusních klubech a workshopech.
  6. Pomáhají propojit podobně smýšlející jedince a instituce.

http://www.wpsprague.com/

Mohlo by Vás také zajímat