Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta

V souvislosti s přípravou ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy (tedy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí) byla vydána publikace, která vysvětluje některé mýty kolující o této úmluvě.

Brožura je ke stažení zde

Recommended Posts