Vydaly jsme novou publikaci „Ženy a česká společnost“

Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST: HODNOCENÍ IMPLEMENTACE PEKINGSKÉ AKČNÍ PLATFORMY NA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI (PEKING +20) jsme vydaly stínovou zprávu hodnocení implementace jedné z klíčových mezinárodních dohod známe pod názvem Pekingská akční platforma.

V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí této úmluvy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Tato publikace shrnuje posun v oblasti  rovných příležitostí v ČR v letech 2010 – 2015. Je pravidelné vydávána každých pět let a naše publikace navazuje na Ženy a česká společnost z roku 2010, která byla vydaná Otevřenou společností.

Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Bc. Petra Kubálková, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

Ed. Bc. Petra Kubálková

ISBN 978-80-260-9758-7

Publikace je ke stažení zde

Mohlo by Vás také zajímat