Výstava Tvář znásilnění

Zveme Vás srdečně na vernisáž výstavy TVÁŘ ZNÁSILNĚNÍ

MARKÉTA GARAI
BLANKA JAKUBČÍKOVÁ
JANA ORLOVÁ
HELENA SEQUENS A ADAM STANKO
LUDMILA SMEJKALOVÁ

Vernisáž se uskuteční 19.října od 18:00  
v kavárně Park (Kamenická 56, Praha 7)

Výstava proběhne od 4. 8. do 15. 10. 2017 na Galerii Artwall
Galerii Artwall najdete na Nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše

Skupinová výstava Tvář Znásilnění představí pět velkoformátových panelů a na nich pět pohledů na sexuální násilí.Znásilnění za svůj život zažije každá desátá žena. Každá třetí žena se setká s nějakou formou sexuálního násilí. K sexualizaci ženského těla dochází ve veřejném prostoru, v online prostředí. V posledních letech se pro popis tohoto fenoménu vžil pojem kultura znásilnění / rape culture. Svůj pohled na toto téma představí šest současných umělkyň a umělců:

Markéta Garai
Blanka Jakubčíková
Jana Orlová
Helena Sequens a Adam Stanko
Ludmila Smejkalová

kurátor: Filip Turek

Před vernisáží se od 17:00 uskuteční happening/průvod v maskách. Sejdeme se u Nadace a Centrum pro současné umění Praha (Dukelských hrdinů 500/25a) odkud se přemístíme k vystaveným dílům na ARTWALL. Celý průvod bude zakončen v Kavárně Park.

Výroba masek bude probíhat v Kavárna Liberál . Všichni jsou vítani k účasti a vlastní výrobě a to od 7. 10. do 14. 10. vždy mezi 17.00 a 19.00 hodinou.

Výstavu pořádá Galerie ARTWALL spolu s organizací Konsent (Když to nechce, tak to nechce) a cats2cats.

Akce vznikla za finanční podpory U.S. Embassy Prague.

kontakt:
Johanna Nejedlová johanna@konsent.cz
www.konsent.cz
www.cats2cats.org
www.artwall.cz

EN/
We kindly invite you to the opening of the exhibition The Face of Rape, which will take place on October 19 from 18:00 in the Café Park in Letná.

The exhibition will present rape as a problem concerning the whole society, as a sensitive, controversial and taboo subject, through the eyes of six artists of different generations.

Artists:
Markéta Garai
Blanka Jakubčíková
Jana Orlová
Helena Sequens a Adam Stanko
Ludmila Smejkalová

Curator: Filip Turek

As a part of the evening will run from 5 pm a march in masks. It will start at Nadace a Centrum pro současné umění Praha (Dukelských hrdinů 500/25a) from where we will move to the exhibited artworks at the ARTWALL. The whole procession will end in the Café Park (Kavárna Park).

The production of these masks is organized by  Když to nechce, tak to nechce and will be held in the Café Liberal (Kavárna Liberál). Everybody is welcome to come and participate in production from 7th October to 14th October between 5 pm and 7 pm.

The exhibition is organized by Gallery ARTWALL in cooperation with Konsent (Když to nechce, tak to nechce) and cats2cats.

The project was created with financial support by U.S. Embassy Prague.

contact:
Johanna Nejedlová: johanna@konsent.cz
www.konsent.cz
www.cats2cats.org
www.artwall.cz

Mohlo by Vás také zajímat