Podpora karierního růstu žen

Manuál pro zaměstnavatele – Podpora karierního růstu žen – vznikl v rámci projektu “Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. Projekt podporoval zaměstnavatele v jejich snahách rozvíjet kariérní růst žen a manuál je nástrojem, jak zaměstnavatelům pomoci pochopit dynamiku a souvislosti genderových stereotypů působících na kariérní růst žen.

Je na místě zamyslet se, proč není ve vedení dostatek žen. Podle studií existují neviditelné překážky ve fungování firem, které ženy odrazují od vyšších
pozic nebo jim přímo zabraňují v tom, aby se o ně ucházely. Tyto neviditelné bariéry se často označují termíny obsahujícími výraz „sklo“.  Takhle začíná příručka určená zaměstnavatelům a kromě popisu překážek nabízí publikace i návody na jejich odstranění, benefity podporující kariérní růst žen nebo návody, jak ženy motivovat a vést.

Věříme, že vám manuál bude dobrým průvodcem na cestě k posilování rovných příležitostí i ve vaší firmě i dobrou inspirací.

 

Autorka publikace: Petra Kubálková

Publikaci vydalo: Gender Studies, 2016

 

Publikace ke stažení