Tag: shadow report

  • Ženy a Česká společnost – Peking +20

    22. 5. 2016
    V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí Pekingské akční platformy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů…
  • Ženy a Česká společnost – Peking +15

    25. 5. 2010
    Publikace Ženy a česká společnost - Hodnocení implementace Pekingské akční platformy (+10) byla vydána u příležitosti uplynutí patnácti let od…