publikace

Ženy a Česká společnost +15

Ženy a česká společnost – Hodnocení implementace Pekingské akční platformy (2010) je vydávána u příležitosti uplynutí patnácti let od podpisu Pekingské akční platformy, která byla přijata v roce 1995 na 4. světové konferenci o ženách, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu.

Tento dokument zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování stanovených cílů jako jsou dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů a rozvoj žen na celém světě. Platforma rozdělená do šesti kapitol vymezuje 12 „kritických oblastí“, v nichž se soustřeďují překážky bránící zlepšení postavení žen. Jedná se například o témata jako je chudoba, přístup ke vzdělání, zdraví či násilí.

O plnění priorit pohledem neziskového sektoru vypovídá tato stínová zpráva.

zeny-a-ceska-spolecnost

 

 

Vydala Otevřená spolčnost o.p.s.

Editorky: Bc. Petra Kubálková, Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

Autorský tým: Mgr. Michaela Appeltová; MUDr. Milena Černá; Blanka Hančilová, PhD, JUDr. Barbara Havelková, LL.M.; Mgr. Martina Hronová; Mgr. Alexandra Jachanová Doleželová; Lucie Jarkovská, PhD; PhDr. Eva Křížová, PhD; Bc. Petra Kubálková; Mgr. Míla O’Sullivan; Zdena Prokopová; Mgr. Linda Sokačová; Petra Sovová; Ing. Blanka Šimůnková, M.A.; Mgr. Veronika Šprincová; Mgr. Hana Víznerová; Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská; Mgr. David Zahumenský

Odborné konzultace: Markéta Kristová (J. Ženy a média)

ISBN: 978-80-87110-19-5