Ženy a Česká společnost – Peking +20

V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí Pekingské akční platformy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Platforma představuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky vedoucí ke zlepšení přístupu žen k lidským, ekonomickým, společenským a kulturním právům. Míra naplňování strategických cílů PAP se hodnotí v pětiletých cyklech a od roku 1995 jsou tudíž hodnotící zprávy o postavení žen na globální, národní a lokální úrovni obvykle uváděné zkratkou Peking +5, +10, +15 a nyní +20.

Hodnocení Peking +10 pod názvem Ženy a česká společnost bylo zpracované neziskovou organizací Otevřená společnost a vydáno pod názvem Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +15) v roce 2010.

Publikaci Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +20) vydala nezisková organizace cats2cats z.s. v roce 2016 za finanční podpory soukromých dárců.

 

Vydalo: cats2cats z.s.

Editorka: Bc. Petra Kubálková

Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Bc. Petra Kubálková, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská
Odborné konzultace: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (Ženy a zdraví)

Praha, 2016

ISBN 978-80-260-9758-7

 

Publikace ke staženi

Ženy a česká společnost Peking +20 – stínová zpráva