Creativity

CHYTROST MOUDROST PŘEDSTAVIVOST ORIGINALITA VIZE

Activity

ŽIVOT POHYB PODNIKÁNÍ ZDOKONALOVÁNÍ

Talent

SCHOPNOST ODBORNOST ZNALOST SÍLA

Sharing

ÚČAST PŘIJMUTÍ SDÍLENÍ

Creativity

CLEVERNESS GENIUS IMAGINATION INVENTIVENES VISION

Activity

LIFE MOTION ENTERPRISE EXERCISE

Talent

CAPABILITY EXPERTISE KNOW-HOW POWER

Sharing

PARTICIPATING ALLOCATION DISTRIBUTION

Networking, Mentoring, vzdělání s CATS2CATS ve vedení Petrou Kubálkovou.

CATS2CATS

Vznik organizace

Nechceme čekat 170 let na rovné příležitosti.
Hledáme řešení již dnes.

0 let

Na mzdovou a ekonomickou rovnost si budeme muset podle zprávy Světového ekonomického fóra počkat 170 let, až do roku 2186.

0 %

Gender Pay Gap v ČR se drží na úrovni 19 %. Česká republika je tak mezi zeměmi s největším rozdílem v odměňování spolu s Estonskem, Litvou, Rakouskem a Německem. Evropský průměr je pak 14 %.

0 %

Takové je zastoupení žen v rozhodovacích pozicích napříč politickou, ekonomickou a sociální sférou. Politické pozice mají největší zastoupení žen a to 40 %, ekonomické je naopak nejnižší 16%.

0 %

Jedná se o poměr času, který věnují ženy denním domácím pracím (vaření, úklid). Průměrný český muž věnuje každodenně domácnosti 16% svého času.

V CATS2CATS pomáháme ženám, podnikatelkám a firmám

Pro podnikatelky

Podnikatelkám a startupům nabízíme mentoring a další programy, které pomáhají rozvíjet podnikání, neziskový projekt nebo podnikatelský záměr. Účastnit se můžete Akcelerátoru EWA, využít nabídku mentoringu nebo se účastnit našich networkingových setkání.

Více informací

Pro firmy a organizace

Vypracováváme genderové audity a akční plány. Nabízíme konzultační služby v oblasti rovných příležitostí a diverzity.

Více informací

Pro ženy

Máme velkou síť kontaktů žen (a pár mužů), které jsou ochotny podpořit osobní i kariérní rozvoj. Staňte se naší členkou a využijte znalostí a dovedností kumulovaných v naší komunitě. Členstvím, podpoříte také naši činnost. 

Více informací