Zásady ochrany osobních údajů

Jsme neziskovou organizací (zapsaný spolek), která se věnuje oblasti lidských práv se zaměřením na ženská práva. V rámci svého poslání nabízíme osvětu a služby odborné veřejnosti, podnikatelům i široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že můžeme určit, jakými způsoby a za jakými účely budeme Vaše údaje zpracovávat, vystupujeme podle pravidel GDPR v roli správce osobních údajů.
Kompletní údaje o naší společnosti: cats2cats, z.s.,
IČ: 22765956, DIČ: nejsme plátci DPH, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

Naše zásady
Ochrana Vašeho soukromí při využívání našich služeb je pro nás prioritou.
Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly dobře chráněny před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným šířením.
Vaše údaje shromažďujeme zejména proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé služby. Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování konkrétních služeb.

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše údaje můžeme získat různými způsoby. Jedná se například o situace:

 • Když požádáte o členství v cats2cats z.s.
 • Když se přihlásíte do některého z našich programů, například EWA – Empowering Women in Agrifood nebo do jiného programu. 
 • Když se účastníte našich akcí, konferencí nebo vzdělávání.
 • Když s námi uzavíráte smlouvu.
 • Když navštívíte naše internetové stránky www.cats2cats.org nebo www.zenyaceskapsolecnost.cz (dále jen „Internetové stránky“).
 • Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru.
 • Když s námi komunikujete prostřednictvím k tomu určených prostředků.

Jaké druhy a pro jaký účel?
V rámci vyřizování žádostí o členství v cats2cats budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, pracovní zařazení, Vaši e-mailovou adresu, Vaše datum narození, Vaše telefonní číslo, a to za účelem zpracování žádosti o členství, její posouzení a vyhodnocení, vedení členské databáze, komunikace s členkami skupiny cats2cats a mezi členkami navzájem.

Přihlásíte-li se jako soutěžící do některého z programů budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu, Vaše telefonní číslo, případně Vaše fotografie, a to za účelem vedení této soutěže, vyhodnocení výsledků a vyhlášení jejích vítězů.

Navštívíte-li naše Internetové stránky, budeme o Vás zpracovávat údaje prostřednictvím tzv. souborů cookies – jedná se o drobné soubory ukládané na Váš disk, které zaznamenávají data související s prohlížením našich Internetových stránek. Nastavení cookies můžete kdykoli změnit ve svém prohlížeči. Změna nastavení cookies může nepříznivě ovlivnit některé funkce našeho webu (více v naší Zásady cookies).

V případě používání služby pro rozesílání e-mailových novinek budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, Vaše jméno a příjmení. Pokud nejste náš klient, či partner, budete muset s takovým zpracováním vyjádřit souhlas. Zasílání novinek můžete zároveň kdykoli zrušit odhlášením jejich odběru skrz link v příslušném mailu či zasláním oznámení na náš e-mail info@cats2cats.org.

Kontaktujete-li nás s jakýmkoli dotazem či žádostí, můžeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a případné další údaje, které nám v rámci komunikace poskytnete. Dbejte, prosím, ochrany Vašeho soukromí a neposkytujte bezdůvodně žádné citlivé a zranitelné informace.

Někdy hledáme nové kolegyně nebo členky do našeho týmu! Zašlete-li nám své CV, můžeme zpracovávat údaje v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, adresu, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, e-mailovou adresu či telefonní číslo, a to za účelem vyhodnocení Vaší žádosti a výběru vhodného člena týmu.

Jaké máme právní důvody pro zpracování osobních údajů?
Zákonnými důvody výše uvedených druhů zpracování dle článku 6 GDPR jsou:

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti nebo uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky vyplývají z obecných právních předpisů nebo ze smlouvy, kterou s námi vědomě uzavřete.
Zpracování je v souladu s našimi oprávněnými zájmy, ledaže by Vaše práva měla před těmito zájmy přednost.

 • Tímto oprávněným zájmem je potřeba spravovat naši členskou databázi včetně kontaktních osob jednotlivých členů, abychom mohli veřejnosti garantovat splnění a dodržení podmínek našich stanov.
 • Tímto oprávněným zájmem je také potřeba spravovat přihlášky soutěžících nebo projektech.
 • Tímto oprávněným zájmem je také potřeba organizovat akce, které pořádáme, abychom mohli veřejnosti garantovat splnění a dodržení pravidel těchto akcí.
 • Tímto oprávněným zájmem je také informování našich stávajících klientů, partnerů a novinářů o novinkách, které pro ně připravujeme.
 • Tímto oprávněným zájmem je také vyhlášení, vedení a ukončení výběrového řízení, pokud se budete chtít stát součástí našeho týmu.
 • Tímto oprávněným zájmem je také potřeba zajištění základních funkcí našich Internetových stránek po dobu relace prostřednictvím tzv. nutných (základních) souborů cookies, jako např. navigace sekcí Internetových stránek, rychlé načtení obsahu sekcí Internetových stránek či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemohou Internetové stránky správně fungovat.

Zpracování je založeno na vašem souhlasu

Váš souhlas budeme vyžadovat ve všech ostatních případech, kdy budeme potřebovat zpracovávat Vaše ostatní údaje. Zejména to bude v následujících případech:

 • budete mít zájem o zasílání novinek na Vaši e-mailovou adresu; anebo
 • pro účely užití jiných, než nutných (základních) souborů cookies, jako např. preferenčních, statistických nebo marketingových, které obecně slouží k uložení preferencí uživatele po dobu relace, statistice a analýze chování uživatele, jakož i případně k oslovování uživatele s nabídkou produktů nebo služeb a propojení se sociálními službami.

V případě potřeby Vám poskytneme jednoduché možnosti, jak souhlas se zpracováním udělit či ho kdykoli odvolat.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani jinak neposkytujeme neoprávněným třetím stranám.

Vaše údaje (včetně e-mailové adresy) neposkytujeme třetím stranám pro účely marketingu.

Třetím stranám můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v případě, kdy to ukládá zákon.

Smluvní poskytovatelé služeb a přidružené subjekty:

Poskytování některých našich služeb je závislé na službách našich smluvních partnerů, přidružených organizací či našich zahraničních partnerů. Těmto subjektům můžeme Vaše údaje poskytnout pouze v rozsahu, které jsou nezbytné pro účely poskytování našich služeb či plnění našich právních povinností. Nikdy Vaše údaje nepředáme žádným třetím stranám pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

Vaše osobní údaje, které díky souborům cookies získáme, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platform Google, Doubleclick nebo Seznam, a to zejména: prostřednictvím služby Google AdWords, Google Analytics a Google Marketing Platform (doubleclick.net), provozovanou společností Google Inc.; prostřednictvím služby Youtube, provozované společností Google Inc.; nebo správci webové stránky.

Výše uvedené společnosti dále se soubory cookies nakládají v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, ujednáními smlouvy o zpracování osobních údajů a některými jejich smluvními podmínkami.

Jaké jsou Vaše práva a jak je uplatnit?

Abyste nad svými osobními údaji měli maximální kontrolu, můžete ve vztahu k nim uplatnit celou řadu práv. V rámci našich možností poté uděláme maximum proto, abychom vašim žádostem vyhověli. Základní výčet vašich práv poskytují články 15 až 22 GDPR a patří mezi ně zejména:

 • Právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (právo na přístup).
 • Právo na opravu vašich zpracovávaných osobních údajů v případě, že budou nepřesné (právo na opravu) a informace o provedení opravy.
 • Právo na výmaz vašich osobních údajů z našich databází v případě, že už údaje nebudou potřebné k účelu, pro který byly zpracovávány, nebo když odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
 • Právo na omezení konkrétního zpracování osobních údajů a informace o provedení omezení.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.
 • Právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování na tomto souhlasu založeno.

Vyvineme maximální úsilí, abychom Vám pomohli uplatnit Vaše práva a vyřešit jakékoli dotazy, žádosti, či stížnosti. Za tímto účelem nám prosím zašlete e-mail na info@cats2cats.org a specifikujte v něm, jak Vám můžeme pomoci či co pro Vás můžeme udělat. E-mail prosím odesílejte vždy z adresy, kterou běžně používáte v souvislosti s našimi službami, abychom zajistili, že se Vaše údaje nedostanou k neoprávněným osobám.

Nebudete-li spokojeni se způsobem vyřízení Vašeho požadavku, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420234665111, posta@uoou.cz).

Zasílání novinek e-mailem a podmínky

Přihlášením odběru našeho newsletteru souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání novinek a informací o našich produktech a službách, které nabízíme. Staráme se o to, aby tyto novinky a informace pro Vás byly užitečné a zajímavé a úzce souvisely s produkty nebo službami, které využíváte nebo které můžete mít zájem v budoucnu využít.

Odběr novinek můžete kdykoli odhlásit kliknutím na link „odhlásit odběr“. Po odhlášení odběru Vám již novinky a sdělení nebudeme moci zasílat a nebudeme mít právo vaši e-mailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.

Ujišťujeme Vás rovněž o tom, že:

SPAM nemáme v oblibě. Nebudeme Vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu.
E-maily Vám budeme zasílat v rozumných intervalech, tak, abyste je zobrazovali rádi a neobtěžovaly Vás.

Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s Vámi rovněž rádi vyřešíme na adrese info@cats2cats.org. Napište nám, budete-li cokoli potřebovat.

Ještě Vám nebylo 16 let?

Bezpečí dětí na internetu je jednou z našich hlavních priorit. Nejsme oprávněni zpracovávat osobní údaje dětí do 16 let, ledaže k tomu jejich zákonní zástupci/ rodiče udělí souhlas. Je-li Vám 16 a méně, získejte prosím nejdříve souhlas Vašeho rodiče/zákonného zástupce, než nám své údaje poskytnete.

Nenašli jste, co jste hledali?
Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit na adrese info@cats2cats.org.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování Vaší bezpečnosti, nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 1. května 2024.