Publikace

Podpora karierního růstu žen

By | publikace

Manuál pro zaměstnavatele – Podpora karierního růstu žen – vznikl v rámci projektu “Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska…

Česká pošta rodičům a dětem

By | publikace

Publikace Česká pošta rodičům – Od šoku k šoku vznikla v rámci projektu „Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká pošta, s. p.“ (registrační …