Publikace

Pekingské akční platformy

Ženy a česká společnost – Peking +25

V září 2020 uplynulo již čtvrt století od přijetí Pekingské akční platformy. Již po třetí představujeme stínovou zprávu k této úmluvě, která definuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky vedoucí ke zlepšení přístupu žen k lidským, ekonomickým, společenským a kulturním právům. Míra naplňování strategických cílů PAP se hodnotí v pětiletých cyklech…...
Číst více

Podnikatelky? Nová publikace AV ČR

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např. finanční nejistota, rizika časové flexibility…...
Číst více

Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele

Přinášíme vám novou publikaci pro zaměstnavatele - Podpora kariérního růstu žen. Na publikaci jsme pracovali spolu s týmem Gender Studies a stáhnout si jej můžete v sekci Publikace. Přeje mnoho inspirace při jeho pročítání!...
Číst více

Ženy a Česká společnost – Peking +20

V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí Pekingské akční platformy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Platforma představuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky vedoucí ke zlepšení přístupu žen k lidským, ekonomickým, společenským a kulturním právům. Míra naplňování strategických cílů PAP…...
Číst více

Podpora karierního růstu žen

Manuál pro zaměstnavatele - Podpora karierního růstu žen - vznikl v rámci projektu “Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen“, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt podporoval zaměstnavatele v jejich snahách rozvíjet kariérní růst žen a manuál je nástrojem, jak zaměstnavatelům pomoci pochopit dynamiku a souvislosti genderových stereotypů působících na kariérní růst žen. Je…...
Číst více
Publikace Česká pošta rodičům a dětem.

Česká pošta rodičům a dětem

Publikace Česká pošta rodičům - Od šoku k šoku vznikla v rámci projektu „Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká pošta, s. p.“ (registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00053). Publikace je realizací jednoho z opatření, které vzniklo v rámci genderového auditu realizovaný KPMG ve spolupráci právě s Petrou Kubálkovou. Brožura pomáhá již od roku 2014 rodičům pracujícím v…...
Číst více

Ženy a Česká společnost – Peking +15

Publikace Ženy a česká společnost - Hodnocení implementace Pekingské akční platformy (+10) byla vydána u příležitosti uplynutí patnácti let od podpisu Pekingské akční platformy, která byla přijata v roce 1995 na 4. světové konferenci o ženách, která se konala 4.-15. září 1995 v Pekingu. Úmluva zavazuje státy, které se k němu přihlásily, k dodržování stanovených cílů…...
Číst více