Michaela Cedivoda Urbanová – statek Jedlí

Michaela opustila Prahu a vydala se se svým mužem do Jedlí, odkud její muž pochází. V programu EWA hledala odpověď na to, jak přeměnit „primárně-produkční“ hospodářství na diverzifikovanější formu, kde bude zastoupeno více druhů hospodářských zvířat a přibude výrobní část, která obohatí nabídku kvalitních živočišných výrobků v místním regionu. Úloha to byla nelehká, protože Michaela se teprve připravoval na budoucí převzetí rodinné farmy. Nová generace, nové směřování.

Jak Michaele EWA pomohla?

Díky networkingu a přítelkyním ze zemědělství a potravinářství se mohla Michaela inspirovat u zkušenějších farmářek, naslouchat jejich příběhům a přemýšlet nad budoucím směřováním farmy. mentorkou jí byla Iveta Svobodová z farmy Bovine, která ji provedla šesti měsíčním programem a sdílela svoje zkušenosti farmářky, která chová skot na maso a mléčné výrobky. Nicméně už na začátku bylo jasné, že více než ke skotu to Michaelu s manželem táhne více k třešňovému sadu, včelám a medu. Jak sama řekla v závěrečné prezentaci: „Účast v EWA projektu vedla k získání jedinečných zkušeností a kontaktů“.

Michaela a její aktvity

V současné době je med z farmy Jedlí vyhlášenou regionální pochoutkou a hrdě nese certifikát „Jeseníky – originální produkt“, pod značkou Včely Jedlí nabízí farma květový a medovicový med.

S Michaelou jsme natočili její příběh do podcastu She Boss, který najdete na různých platformách.

2020

existující podnik