Valerie Richterová a Naďa Buinická

Příběh Valerie a Nadi je plný nadšení, tvrdé práce a hlavně ukázka toho, že dva lidé mohou mít stejný nebo obdobný nápad. Tým byl vytvořen námi ze dvou podaných přihlášek. Obě maminky malých dětí jsou gurmánky, rády vaří a sní o vlastní restauraci nebo cateringu. Co jim v založení brání je chybějící kapitál a hlavně péče o děti. V rámci akcelerátoru EWA tak hledaly možnosti, jak svůj sen zrealizovat přes sdílenou kuchyň.

Jak Valerii a Nadě EWA pomohla?

Projekt byl předložen ve fázi nápadu, a tak tým čekalo šest měsíců tvrdé práce. Postupně se začal rodit koncept sdílené komunitní kuchyně s rezervačním systémem pro další zájemce. Finálová prezentace byla přesvědčivá, přinesla čísla o velikosti investice a návratnosti a nabídla několik variant, jak investici umořit. V rámci trvání akcelerátoru EWA se nepodařilo najít investora, ale tým odcházel pyšný na svoji práci a se zárodkem rezervační aplikace pro nevytížené restaurace. Věříme, že jejich čas ještě přijde.

 

2022

idea