Audity pro Prahu

Projekt byl zaměřen na realizaci genderových auditů u zaměstnavatelů v Praze.

Genderový audit umí pomoci řešit problémy na trhu práce, ale i firemní kulturu, CSR a identifikovat vhodné nástroje pro podporu slaďování pracovního a osobního života (work-life-balance).

Problémem trhu práce, který projekt řeší, jsou přetrvávající překážky při zaměstnávání žen s dětmi, nedostatek žen ve vedení společností a neochota zaměstnavatelů reagovat na požadavky rodičů při potřebě sladit péči o rodinu s pracovní kariérou. Trh práce nedostatečně reaguje na všechny definované potřeby a výzvy. Zaměstnavatelé pak nemají dostatek času, finančních prostředků a znalostí vypořádat se se systémovými změnami.

Projekt genderových auditů nabídl chybějící řešení: přenos know-how k zaměstnavatelům, zhodnocení stávajícího stavu nezávislými experty a expertkami a  navržení opatření, kterým by se jednotlivé společnosti zapojené do projektu měly věnovat.

Pro zaměstnavatele na území Prahy byl audit poskytován zcela zdarma.

 

Genderové audity byly podpořeny z ESF, děkujeme!