Česká pošta rodičům a dětem

Publikace Česká pošta rodičům – Od šoku k šoku vznikla v rámci projektu „Komplexní přístup k rovným příležitostem ve společnosti Česká pošta, s. p.“ (registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00053). Publikace je realizací jednoho z opatření, které vzniklo v rámci genderového auditu realizovaný KPMG ve spolupráci právě s Petrou Kubálkovou.

Brožura pomáhá již od roku 2014 rodičům pracujícím v České poště orientovat se ve svých právech, pracovních možnostech a benefitech, které jim zaměstnavatel nabízí. Průvodce rodičovstvím začíná přípravou na nástup na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a končí postupy, jak se vracet zpět. Jsme rádi, že při tvorbě textu byly zásahy ze strany týmu ČP minimální a byly nám dávány podněty na zlepšení nebo doplnění, nikoliv požadavky na “úpravu textů”, které by nedávaly úplné a transparentní informaci rodičům. Mohli jsme tak zařadit i návody na to, jak se chránit před diskriminací nebo se věnovat dětským nemocem. Týmu ČP patří za tento otevřený přístup velký dík.

Autorka publikace: Bc. Petra Kubálková, 2014

 

Publikace ke stažení: RodicumDetem_A5_develop_02

Portál Česká ošta rodičům