EWA – Empowering Women in Agrifood

Více: https://cats2cats.org/ewa/

Každé dva roky se v ČR naskytne příležitost pro ženy v sektoru potravinářství a zemědělství (agri-food) posunout svoje podnikání nebo podnikatelský nápad díky akcelerátoru EWA – Empowering Women in Agrifood. Program se zajímá o podnikatelská řešení pro konkrétní výzvy v oblasti zemědělských potravin, kterými jsou:

  • Protein Diversification
  • Circular Food Systems
  • Digital Traceability
  • Sustainable Agriculture
  • Sustainable Aquaculture
  • Targeted Nutrition

Talentované podnikatelky nebo stratupistky ze zemí s umírněným až středním inovačním potenciálem v sektoru agri-foodu dostávají šanci výrazně posunout svůj nápad, podnikatelský projekt nebo existující podnik. Mezi země, které byly identifikovány pro program EWA patří: Česká republika, Estonsko, Řecko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Rumunsko a Ukrajina.

Tento 6 měsíční podnikatelský program nabízí EIT Food přes své národní realizátory. cats2cats měla tu čest být partnerem v letech 2020 a 2022.

Program Akcelerátoru

Program akcelerátoru je vždy přizpůsoben potřebám žen ve vztahu k jejich společenské roli a ročnímu období. Všechny aktivity projektu se snaží také přizpůsobit různé úrovni znalostí a startupové fázi projektu. Obecně program zahrnuje:

  • Školení
  • Mentoring
  • Budování komunity a networking
  • Finanční příležitost pro vítězky

Projekt je financován:

EIT Food

Související příspěvky