Nejčastější dotazy na program EWA (FAQ)

Kdo může podat projekt do programu EWA?

Projekt může podat jednotlivec i tým, ale vedoucí projektu MUSÍ být žena. Tato vedoucí zastupuje projekt v programu a musí se účastnit povinných akcí (matchmaking, masteclass, finální prezentace). 

Musí být projekt již existující organizace nebo firma?

Do programu jsou přijímány projekty ve všech fází života. Projekt může být pouze nápad, který popíšete v žádosti, může existovat prototyp řešení, nebo již existující forma podnikání (OSVČ, s.r.o., z.s. atd.). Podmínkou je, že existující projekt nesmí být starší než tři (3) roky.

V jakém jazyce program probíhá?

Podmínkou akceptace projektu je čeština, takže celý program probíhá v češtině, pokud ovšem umíte např. anglicky, nabízí se vám rozsáhlá síť akcelerátorů. stratupů a navazujících programů v rámci EIT Food. Samotný program EWA se koná od roku 2020 v následujících státech: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Portugalsko, Španělsko, Turecko, Ukrajina.

Jaké typy projektů nebo jaká témata jsou akceptována v programu EWA?

Základní podmínkou je, že popsané řešení se vztahuje na oblast zemědělství, potravinářství nebo pohostinství a vejde se do jedné z následujících oblastí:

  • Zdravější vztah k jídlu =  projekty zaměřené na zdravější produkci jídla a potravin, zdravějšímu životnímu stylu ve vztahu ke stravování a výběru potravin, cenová dostupnost zdravějších potravin, vzdělávání a propagace, zdravá lokální výroba, zlepšení výběru a nabídky produktů pro vyváženou stravu, diverzifikace výběru bílkovin pro potravinářských produktů, optimalizace hustoty živin v potravinách diverzifikované proteiny (cvrčici …), nové zdroje zdravého jídla atd.
  • Net Zero Food Systém (čistý potravinový systém s redukovaným CO2) = regenerativní zemědělství jako komerčně životaschopné možnosti, snížení ztrát potravin a plýtvání, růst oběhového hospodářství potravin (circular food economy) prostřednictvím např. balení, označování, logistika, technologická a další.
  • Snížení rizik pro spravedlivý a odolný potravinový systém = zlepšíme zabezpečení a bezpečnost potravin pro spotřebitele, digitální řešení pro potravinové řetězce, zlepšení postupů udržitelné a odolné výroby potravin, zlepšení městské integrace kratších dodavatelských řetězců, podpora lokálních potravin. Investice do růstu spravedlivých a odolných obchodních modelů podporujících potravinovou bezpečnost.

Více informací a ukázky projektů najdete na hlavní stránce cats2cats programu EWA nebo na stránce EIT Food. Pokud si nejste jistá, že váš nápad spadá do programu EWA, využijte možnosti konzultace na e-mailu ewa@cats2cats.org.

Co když už mám existující firmu?

Pokud máte existující firmu, dáte o ní vědět během registrace do F6S. Vaše firma by neměla být na trhu déle než tři roky. Pokud máte firmu, při registraci vyberete button „Create a new“. Pokud nemáte vyberete „It´s just me“.

Jak probíhá výběr do programu EWA?

Žádost se podává přes systém F6S, kam se musíte registrovat a projekt odevzdat do 24.5., 23:59. Zkontrolujte si, že projekt má fázi „finalizováno“. Projekty průběžně kontrolujeme, pokud uvedete telefonní číslo, upozorníme vás, že projekte je ve stavu „rozpracováno“.  Projekt se podává v češtině.

První kolo hodnocení spočívá ve formálních náležitostech projektu (čeština, stáří, oblast atd.) Druhé kolo již posuzuje samotný projekt a jeho potenciál v dopadech, změně nebo rozvoji do dalších zemí EU.

Projekty, které projdou formálním hodnocením, vybírá tým EWA a odborný partner VŠCHT. Všechny akceptované projekty, je jich deset, musí také schválit EIT Food. Hodnotí se splnění kritérií a každý*á z hodnotitelů*lek projektu přiřazuje bodové ohodnocení 1-5 v několika kritériích. Čím lépe projekt popíšete, tím je pro porotu pochopitelnější. 

Kolik projektů je vybráno do akcelerátoru EWA?

V letech 2020 -2022 se přihlásilo v průměru 50 projektů, z kterých je vybráno 10 + 2 náhradní projekty. Nárok na výběr do akcelerátoru není garantován.

Jak dlouho akcelerátor EWA trvá?

 • Uzávěrka je 24.5.2024
 • Výběr projektů probíhá do 31.5.2024
 • Začátek programu je 14.6.2024.
 • Konec programu je 20.11.2024.

Jaký je harmonogram akcelerátoru EWA?

 • Online vzdělávání (úterky nebo čtvrtky ve večerních hodinách). Témata budou identifikována na základě potřeb projektů (září – říjen). / Povinné 80 %
 • Mentoring 1:1 v rozsahu 15 hodin. Mentor*ka je vybírán na základě fáze projektu a jeho potřeb (červenec – listopad) / Povinné 80 %
 • Koučink v rozsahu 5 hodin (červenec – září). / Povinné 80 %
 • Bootcamp (TBA) / Povinné
 • Networkingové setkání s účastnicemi z let 2020 s 2022 (TBA) / Nepovinné
 • Masterclass (30.10.2024) / Povinné
 • Demo day = finálové prezentace před porotou (20.11.2024) / Povinné
 • Účast na konferenci Seed Summit (21.11.2024) / Nepovinné

Je přihlášení do programu závazné?

Každý z projektů podepisuje smlouvu s EIT Food, účast v projektu je závazná. Každá účastnice získává podporu na cestování a výdaje. Částka bude upřesněna. Podpisem stvrzujete, že se zúčastníte minimálně 80 % nabízených aktivit a všech povinných aktivit: macthmaking (první setkání všech startapů a párování s mentory), masterclass (trénink na finálový večer), finále (prezentace před porotou 20.11.2024).

Může se projekt během práce v akcelerátoru EWA změnit?

Ano, pokud stále splňuje svojí vazbu na agri-food. Stejně tak se může změnit tým (kromě vedoucí) nebo forma (Inkorporace).

Jak je zaručeno, že můj nápad nebude ukraden?

Po dobu akcelerátoru EWA vás provází mentor a tým projektu. Mentoři s námi uzavírají NDA. Zároveň pokud máte podezření na nekalé jednání, mentora či mentoku vyměníme. Naše mentory*ky ovšem vybíráme tak, aby se toto nestalo. Stejně tak můžete doporučit mentora*ku, kterému důvěřujete a my jej zařadíme do programu.

Jak mě propojíte s investory?

EWA – Empovering Women in Agrifood má svojí mezinárodní platformu, kde vás budeme propagovat a kde si založíte profil. Zároveň se budeme snažit zaujmout investory z Česka. Ovšem nezaručujeme, že během programu dokážeme investora najít. 

Kdo program EWA financuje?

Program EWA – Empovering Women in Agrifood financuje EIT Food a je kofinancován Evropskou unií.

Nenašla jste odpověď?

A máte další otázky? Napište nám na ewa@cats2cats.org.