Projekt Ženy a česká společnost

Více: zenyaceskaspolecnost.cz

Historie Pekingské akční platformy

V roce 1995 přijala Komise pro postavení žen tzv. Pekingskou akční platformu (4. světové konferenci o ženách, 4.-15. září 1995 v Pekingu). Dokument identifikuje 12 kritických oblastí pro prioritní akce na podporu žen a ke zvýšení jejich pravomocí

 • Ženy a chudoba
 • Ženy a vzdělávání
 • Ženy a zdraví
 • Násilí na ženách
 • Ženy a ozbrojený konflikt
 • Ženy a hospodářství
 • Ženy u moci
 • Institucionální zajištění
 • Ženy a lidská práva
 • Ženy a média
 • Ženy a životní prostředí
 • Žena – dívka

Členské státy OSN v této souvislosti odevzdávají Ekonomické komisi OSN pro Evropu (dále jako „UNECE“) periodické zprávy (v intervalu jednou za pět let) o plnění Pekingské akční platformy. Tuto povinnost má Úřad vlády. V demokratických společnostech je pak běžnou praxí, že k vládní zprávě píší svoje stanovisko tzv. „stínovou zprávu“ (shadow report). 

Nástroj stínových zpráv

Stínová zpráva, známá také jako „shadow report“ nebo „alternative report,“ je dokument vytvořený nevládními organizacemi, občanskou společností nebo nezávislými skupinami, který obsahuje hodnocení a analýzu plnění národních nebo mezinárodních závazků vlády v oblasti lidských práv. Tato zpráva slouží jako alternativní pohled na situaci v dané zemi nebo oblasti a bývá často předkládána vedle oficiálních zpráv, které předkládá daná vláda. Publikace Ženy a česká společnost hodnotí nezávisle na Vládě plnění Pekingské úmluvy vždy za uplynulých pět let.

Ženy a česká společnost +15, +20, +25

cats2cats tyto stínové zprávy píše od roku 2015 pod názvem Ženy a česká společnost. První vydání této zprávy bylo zpracováno pod vedením editorky Petra Kubálkové v roce 2010 a vydáno pod hlavičkou neziskové organizace Otevřená společnost s názvem Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +15). Následující zprávy již vychází pod cats2cats. 

Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +20) vydala nezisková organizace cats2cats z.s. v roce 2016 za C2C Solutions Group. ISBN 978-80-260-9758-7. Ženy a česká společnost Peking +20 – stínová zpráva

Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking +25) vydala nezisková organizace cats2cats z.s. v roce 2021 za finanční Henrich Boel Stiftung. ISBN 978-80-908463-0-2. Ženy a česká společnost Peking +25 – stínová zpráva

Autorský tým

Mgr. Lucie Benešová, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, JUDr. Lucie Hrdá, PhDr. Markéta Hronková, PhDr. Eliška Kodyšová PhD., Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Romana Marková Volejníčková, Mgr. Alžběta Možíšová, Mgr. , Mgr. Míla O’Sullivan Ph.D., PhDr. Marie Pospíšilová PhD., Bc. Zuzana Rejchová, Mgr. Linda Sokačová, Ing. Blanka Šimůnková, Mgr. Veronika Šprincová, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm Čáslavská

Související příspěvky