Stínovou zprávu – Ženy a česká společnost podpořila v roce 2021 nadace Heinrich Böll Stiftung. Díky podpoře HBS jsme si mohly dovolit založit i vlastní stránku projektu zenyaceskaspolecnost.cz, kde jsou zveřejněny všechny předchozí stínové zprávy založené na Pekingské akční platformě.

Publikaci ke stažení najde také na stránkách cats2cats v sekci “Publikace”