Projekty

Ženy a česká společnost

Projekt Ženy a česká společnost mapuje každých pět let naplňování mezinárodní úmluvy Bejing Declaration and Platform for Action (Pekingská deklarace a akční platforma). Úmluva byla podepsána roku 1995.  Součástí plnění všech závazků a cílů se státy zavázaly k pravidelnému reportingu. Neziskové a akademické organizace každé země pak pečlivě sledují naplňování těchto závazků, které jsou vždy zhodnoceny v „Národní zprávě“ (National Review), v České republice tuto zprávu zpracovává Úřad vlády, a sestavují tzv. Stínovou zprávu. Letos cats2cats vydává již v pořadí druhou stínovou zprávu, jejíž název se ustálil na Ženy a česká společnost.

Stínovou zprávu – Ženy a česká společnost podpořila v roce 2021 nadace Heinrich Böll Stiftung. Díky podpoře HBS jsme si mohly dovolit založit i vlastní stránku projektu zenyaceskaspolecnost.cz, kde jsou zveřejněny všechny předchozí stínové zprávy založené na Pekingské akční platformě.

Publikaci ke stažení najde také na stránkách cats2cats v sekci „Publikace“