Ženy a česká společnost

projekt Ženy a česká společnost se věnuje tvorbě stínových zpráv, které hodnotí plnění závazku ČR ve vztahu k Pekingské akční platformě (Peking).

Peking byl přijat v roce 1995 na 4. světové konferenci o ženách – Action for Equality, Development and Peace  a členské státy OSN se také zavázaly, že od této chvíle budou odevzdávat Evropské hospodářské komisi („UNECE“) periodické zprávy o plnění úmluvy. Interval byl stanoven jednou za pět let. 

cats2cats vydalo nezávislou zprávu o plnění úmluvy již dvakrát a to v roce 2015 a 2021. Příští rok (2025) nás čeká další zpráva a my již nyní hledáme partnery pro realizaci projektu. 

Všechny vydané zprávy a popis obsahu najdete na stránkách Ženy a česká společnost.