Projekty

Ženy v umění

Projekt Ženy v umění byl realizován na podzim 2016, kdy ve světě vrcholilo hnutí #MeToo. Cílem projektu bylo otevřít téma, jaké postavení mají umělkyně v ČR, jak toto prostředí vnímají a jaké jim jsou kladeny překážky. Výstupem projektu bylo:

  • Skupinová výstava umělkyň – Tvář znásilnění ve spolupráci s organizacemi ArtWall Gallery a Konsent
  • Konference a diskuze o postavení žen v umění, galeriích a jejich (ne)viditelnost
  • Analýza postavení žen v galeriích a uměleckých organizacích

Články

Projekt financoval Úřad vlády ČR a realizovala organizace cats2cats.