Petra Kubálková: Malý farmář přistupuje k půdě jako k vlastnímu dítěti

V roce 2021 cats2cats získalo možnost účastnit se akcelerátoru START IT @ČSOB. Pokud se na stránkách dočtete, že vás čeká tvrdá práce, je to pravda! Přihlásili jsme se s projektem Be a Farm supporter a tvrdě makali na jeho definici. Start-up se nepodařilo zrealizovat, převážně kvůli nutné vysoké investici, ale nikdo z našeho týmu se nezlobil. Byli jsme rádi, že jsme se bezhlavě nevrhli do něčeho, co bychom nedokázali v českých podmínkách ufinancovat.

To že nám tým fandil, je jasné! Vyšel s námi totiž článek a vy se můžete „opět“ dočíst něco o zemědělství.

Celý článek zde

Proč v ČR ubývá malých zemědělských podniků? Jaké jsou jejich nejčastější problémy a příležitosti ve srovnání s velkými zemědělskými firmami? 

Podle toho, co jsem se naučila od farmářek, které znám, to začíná složitou legislativou, přísnými pravidly v potravinářství, úbytkem lidí, kteří mají vztah k půdě a tlakem velkých farem a odbytových řetězců na cenu. Výkupní ceny farmářských produktů jsou tak nízké, že malí farmáři jen tak tak přežívají a nejsou schopni ani investovat do lepších nástrojů nebo ekologie, ani zvětšovat svou půdu, na které by mohli hospodařit. Často ani nechtějí růst, protože farmaření je jejich druhá práce. První je rodina. Často také farmaří ženy a jejich muži přes týden chodí do práce. Být farmářem je náročné. Co jsem také zjistila, je fakt, že mnoho půdy přechází na lidi, kteří k ní již nemají vztah a prodají ji, většinou těm největším, a tak se jejich impérium zvětšuje a malých ubývá.

Související příspěvky