Podnikatelky? Nová publikace AV ČR

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např. finanční nejistota, rizika časové flexibility apod.), a poukázat na fenomén nedobrovolného a prekérního podnikání. Autorky se v ní mimo jiné snaží odpovědět na následující otázky:

 • Může být podnikání prekérní prací?
 • Jaké jsou motivace pro vstup do podnikání žen v ČR a jakým překážkám v podnikání ženy čelí?
 • Je podnikání slučitelné s mateřstvím?
 • V jakých situacích je sebezaměstnání nebo zaměstnání ve švarcsystému jedinou možnou formou
 • placené práce?
 • Jakým finančním rizikům podnikatelky čelí?
 • Počítá český daňový a dávkový systém s podnikajícími ženami?
 • Jak se podnikatelky srovnávají s ideálem podnikající osoby v ČR?
 • Jakou roli hraje (ne)podpora partnera/partnerky a širší rodiny při vstupu žen do podnikání a při
 • jeho rozvoji?
 • Proč některé ženy vstupují do podnikání v předdůchodovém věku?

cats2cats se účastnilo rozhovorů a fakusních skupin a sdílelo poznatky získané například z projektu WomenUP!

Švarcová, Markéta, Romana Marková Volejníčková Alena Křížková. 2020. Podnikatelky? Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 199 s. ISBN 978-80-7330-365-5.

 

Související příspěvky