Podnikatelky v České republice se připravují na změnu zemědělsko-potravinářského systému

Program EWA je v České republice již podruhé a realizuje jej nezisková organizace CATS2CATS, která podporuje ženy. Organizace již více než deset let zajišťuje genderovou rovnost a rozmanitost a bojovat proti genderovým a věkovým stereotypům. Program je podpořen EIT Food.

Na začátku byla výzva 

O účast v akcelerátoru EWA 2022 v České republice se úspěšně ucházelo více než 50 projektů. Po zdlouhavém rozhodování porota vybrala deset projektů a umožnila deseti podnikatelkám posunout své podnikání a dovednosti.

Učení se a rozvoj podnikání

 14. července 2022 byl EWA akcelerátor oficiálně spuštěna první akcí byl Matchmaking. V první části našeho setkání jsme se zaměřili na představení harmonogramu celého programu včetně bližšího seznámení se vzdělávacími aktivitami a jejich průběhem. Pak přišla na řadu prezentace mentorů a projektů.

Druhá část, věnovaná prezentaci Design Thinking v podání Pavlíny Louženské, pomohla účastnicím prakticky si vyzkoušet systematičtější strategii uvádění jejich produktu či služby na trh.

V tuto chvíli se nacházíme v druhé části programu. Nezisková organizace cats2cats uspořádala 6. září 2022 online EWA Masterclass na téma „Proč potřebujeme znát naše konkurenty?“

První část Masterclass vedla Petra Kubálková, vedoucí CATS2CATS, která ve své prezentaci představila důvody, proč je nutné konkurenci analyzovat a jak – výzvou bylo vytvořit čtyři strategické dokumenty – soutěžní profil, SWOT analýzu a analýzu konkurence. Soutěžící prezentovali dva hlavní konkurenty a definovali jejich silné a slabé stránky. Na závěr obdrželi zpětnou vazbu spolu s doporučeními na zlepšení.

Tréninkové body této Masterclass jsou tedy jasné – prezentační dovednosti a analytické dovednosti pro vytváření výzkumu. Podle koordinátorů a mentorů účastnice neustále vykazují pokrok a vynakládají velké úsilí na vytvoření úspěšného startupu v zemědělsko-potravinářském sektoru.

A to není konec…

Mentees jsou připraveny na změnu v zemědělsko-potravinářském sektoru.

Po startovní Masterclass, všechny podnikatelky absolvují sérii online webinářů zaměřených na definici zákazníka nebo klienta, webinář na téma „Právo pro začínající podnikatele a začínající podnikatelky“, marketingový kurz „Jak budovat úspěšnou obchodní strategii.“ 

Všechny webináře propojují teoretickou a praktickou část. Konec této fáze je 1. listopadu 2022.

Velké finále

Posledním setkáním bude Pre-final Masterclass (2. část). Podnikatelky na tomto setkání využijí všechny předchozí i nové znalosti, které získaly za poslední půlrok. Poprvé si budou moci vyzkoušet prezentaci svého projektu na pódiu před porotou. Pak už zbývá jen učit se ze zpětné vazby a cvičit a cvičit a cvičit na závěrečný Pitching, který se koná 24. listopadu 2022 v Praze.

Všichni jste vítáni na finále, abyste viděli budoucnost agri-food.

Pokud chcete vědět více, kontaktujte nás na natalie@cats2cats.org

Související příspěvky