Aktuality

Vydaly jsme novou publikaci Ženy a česká společnost +20

Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (PEKING +20) jsme vydaly stínovou zprávu hodnocení implementace jedné z klíčových mezinárodních dohod známe pod názvem Pekingská akční platforma.

V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí této úmluvy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Tato publikace shrnuje posun v oblasti  rovných příležitostí v ČR v letech 2010 – 2015.

Stínová zpráva se pravidelně vydává každých pět let a naše publikace navazuje na Ženy a česká společnost z roku 2010, která byla vydaná Otevřenou společností.

Novou stínovou zprávu Peking +20 si můžete stáhnout z našich stránek:

Ženy a česká společnost 2016 – stínová zpráva