Vydaly jsme novou publikaci Ženy a česká společnost +20

Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (PEKING +20) jsme vydaly stínovou zprávu hodnocení implementace jedné z klíčových mezinárodních dohod známe pod názvem Pekingská akční platforma.

V září 2015 uplynulo 20. let od přijetí této úmluvy, která je nejobsáhlejším globálním politickým rámcem k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení postavení žen. Tato publikace shrnuje posun v oblasti  rovných příležitostí v ČR v letech 2010 – 2015.

Stínová zpráva Ženy a česká společnost – Peking +20 byla financována ze soukromých zdrojů a firmou C2C Solutions Group s.r.o.

Vydala: cats2cats z.s. (www.cats2cats.org), Bořivojova 35, Praha 3, 130 00

Editorka: Bc. Petra Kubálková
Autorský tým: Mgr. Lucie Benešová, JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil (Oxon), Mgr. Petra
Havlíková, Bc. Zuzana Holakovská, Bc. Petra Kubálková, Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, Mgr.
Alžběta Možíšová, Mgr. Míla O’Sullivan, Ing. Blanka Šimůnková, M. A., Mgr. Tereza Wennerholm
Čáslavská

Odborné konzultace: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová (Ženy a zdraví)

Praha, 2016

ISBN 978-80-260-9758-7

Novou stínovou zprávu Peking +20 si můžete stáhnout z našich stránek:

Ženy a česká společnost 2016 – stínová zpráva

Související příspěvky