Štítek: Peking +20

  • Ženy a česká společnost +20

    29. 12. 2021
    Projekt Ženy a česká společnost mapuje každých pět let naplňování mezinárodní úmluvy Bejing Declaration and Platform for Action (Pekingská deklarace a…
  • Vydaly jsme novou publikaci Ženy a česká společnost +20

    22. 4. 2016
    Pod názvem ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (PEKING +20) jsme vydaly stínovou zprávu…