EWA hledá dalších deset inovátorek pro rok 2024

Odstartovala registrace projektů do 3. ročníku nejkomplexnějšího akcelerátoru pro ženy podnikající v zemědělství a potravinářství v České republice – EWA Empowering Women in Agrifood. Program EWA hledá inovace v zemích, které mají v této oblasti nízký potenciál a zároveň vykazují absenci žen, které se podílí na inovacích v zemědělství a potravinářství. Program se letos současně otevřel v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Portugalsku, Španělsku, Turecku a na Ukrajině. V letech 2020–2023 získalo od EWA podporu, mentoring a školení více než 370 podnikatelek z celé Evropy.

Jak často je program EWA otevřen a proč?

Program EWA je v ČR otevírán jednou za dva roky. Poprvé jsme akcelerátor EWA pilotovali v roce 2020. Důvodem, proč nemáme možnost akcelerátor realizovat každý rok je, že nemáme dostatek žen-inovátorek v oblasti agri-food,  to i v situaci, kdy relevantní studijní obory absolvuje více žen než mužů (např. biochemie potravin, zemědělství, chovatelství a další). A ačkoliv žen v zeměděslko-potravinářské oblasti pracuje také velké množství, ve vedení pdoniků (farmy, restaurace, výroba) jsou ženy zastoupeny pouze z 12%. Kapacitu akcelerátoru EWA bohužel naplníme jednou za dva roky.

Česká republika je také EIT Food hodnocena jako země s nízkým inovačním potenciálem a oblast agri-food není v hledáčku investorů. Akcelerátor EWA je tak jediný, který nabízí speciální program pro ženy.

Co program nabízí?

Vybraných 10 projektů získá v rámci programu vlastního mentora, účast na online workshopech rozvíjejících podnikatelské dovednosti a příležitost prezentovat svůj projekt před investory. Vítězka získá hlavní cenu – 10 000 EUR.

V roce 2024 máme ještě větší ambice. Připravujeme mezinárodní konferenci SEED Summit, kde chceme představit i naše absolventky letošního ročníku. 

EWA - Empowering Women in Agrifood přijímá projekty.
Uzávěrka pro příjem projektů je 24.5.2024

EIT Food is supported by the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union.