How to empower women innovators in agrifood?

GUIDELINES FOR PROGRAMME DESIGN

Women are a driving force in the agrifood sector, and it’s essential to recognize their contributions to rural areas. The EU has implemented policies to support women in the agrifood sector, and EIT Food’s Empowering Women in Agrifood (EWA) project offers training, mentoring, and entrepreneurship events to female innovators. EWA has been a success, with over 360 women participating (between 2020-2023), and a tool has been created to support establishing programs for women innovators. Supporting and empowering women in the agri-food sector is crucial for the growth and prosperity of rural communities in the EU.

This guideline is a tool for stakeholders who are interested in gender aspects of the agri-food sector. cats2cats participated in the creation of the guedline.

More info

Download


Ženy jsou hnací silou v zemědělsko-potravinářském sektoru (agri-food sektor). Důležitým krokem je uznat jejich přínos pro venkov. EU podporuje politiky na podporu žen v agrárním sektoru a projekt EIT Food je zaměřený právě na posilování postavení žen v oblasti agri-food (EWA). Program nabízí školení, mentoring a podnikatelské workshopy pro inovátorky. Od roku 2020 do 2023 by program EWA úspěšně implementován, účastnilo se ho více než 360 žen. Podpora a zřizování programů pro inovátorky je základem pro posilování postavení žen v agri-foodu a podobné programy jsou klíčové pro růst a prosperitu venkovských komunit v EU.

Tato příručka je nástrojem pro zájemce, kteří a které se zajímají o genderové aspekty agri-foodu. cats2cats participovala na vzniku příručky.

Související příspěvky