Ženy a česká společnost – Peking +25

V září 2020 uplynulo již čtvrt století od přijetí Pekingské akční platformy. Již po třetí představujeme stínovou zprávu k této úmluvě, která definuje 12 stěžejních oblastí zájmu a představuje cíle a doporučené kroky vedoucí ke zlepšení přístupu žen k lidským, ekonomickým, společenským a kulturním právům. Míra naplňování strategických cílů PAP se hodnotí v pětiletých cyklech a od roku 1995 jsou tudíž hodnotící zprávy o postavení žen na globální, národní a lokální úrovni obvykle uváděné zkratkou Peking +5, +10, +15, +20 a nyní +25.

Stínová zpráva Peking +25 pod názvem Ženy a česká společnost byla zpracovávána od dubna 2021-listopadu 2021.

Publikaci Ženy a česká společnost – Peking +25 byla vydána za finanční podpory Nadace Heinrich Böll Stiftung.

Díky této finanční podpoře jsme mohly vytvořit i vlastní stránku, kde najdete přehledně všechny stínové zprávy: zenyaceskaspolecnost.cz

Vydalo: cats2cats z.s.

Editorka: Mgr. Petra Kubálková

Autorský tým: Mgr. et Mgr. Jaroslava Devine Mildorf, JUDr. Lucie Hrdá, PhDr., Markéta Hronková, PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Mgr. Petra Kubálková, Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D., Míla O’Sullivan, PhDr. Marie Pospíšilová, Bc. Zuzana Rejchová, Ph.D., Mgr. Linda Sokačová,Mgr. Mgr. Veronika Šprincová

Praha, 2021

ISBN: 978-80-908463-0-2

Pokud vás zajímají pouze jednotlivé kapitoly, můžete si je stáhnou na webu

zenyaceskaspolecnost.cz

Celá publikace ke stažení na webu cats2cats

Ženy a česká společnost Peking +25 – stínová zpráva

Související příspěvky